• хангар
  • хангар

Метално хале

Индустриални, производствени и търговски халета с метална конструкция

Описание

Металните халета са подходящи за складове, производствени и селскостопански сгради, търговски обекти, автосервизи и др. Стоманената конструкцията позволява изграждане на помещения с голям просвет между поддържащите колони, а монтажът на металните заготовки се извършва в кратки срокове.

Метал Перфект предлага на своите клиенти изработване на метални халета от проекта до монтажа.

Основната носеща конструкция състояща се от напречни стоманени рамки, може да бъде от  два типа: ригел и ферма.

Размерът на рамките (външния габарит на сградата) може да бъде от 4 до 60 м, а височината на корниза – до 12 м.

Изграждаме едноскатни, двускатни и аркови халета.

Стоманените елементи на основната конструкция, както и столиците, стенните греди, рамките на вратите и прозорците се изработват се от готови профили и се доставят грундирани и боядисани.
Метал Перфект изгражда халета по проект и проектира изграждането им.

Изглед Описание
MH-1 Двускатно еднопроходно хале
MH-2 Двускатно многопроходно хале
MH-3 Едноскатно хале
MH-4 Двускатно хале с ферми
MHR-1 Арково хале
MHR-2 Арково хале, тип шатра